همایش ها

1396/1/20

همایش ملی ملک الشعرای بهار
متعاقبا اعلام خواهد شد


پنل همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 18 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 18 آبان 1397
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
آخرین مهلت ثبت نام 18 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 18 آبان 1397
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب


تماس با ما
تلفن ثابت

32235352

نمابر

32235350

ایمیل

it.razaviedu@iran.ir

آدرس

استان خراسان رضوی - مشهد- میدان شهدا - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی