همایش ها

1396/1/20

همایش ملی ملک الشعرای بهار
متعاقبا اعلام خواهد شد

1396/4/16

ناحیه 2 - همایش 2
متعاقبا اعلام می شود


پنل همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 18 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 18 آبان 1397
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب


آخرین مهلت ثبت نام 13 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 آبان 1396
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده ناحیه 1

 
برگزارکننده : آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد

 

 


آخرین مهلت ثبت نام 1 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مهر 1396
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود
برگزارکننده

همایش بصورت تست برگزار می شود.


آخرین مهلت ثبت نام 14 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 14 تیر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده

آخرین مهلت ثبت نام 18 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 18 آبان 1397
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
آخرین مهلت ثبت نام 13 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 آبان 1396
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزارکننده ناحیه 1

 
برگزارکننده : آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد

 

 


آخرین مهلت ثبت نام 1 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مهر 1396
تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود
برگزارکننده

همایش بصورت تست برگزار می شود.


آخرین مهلت ثبت نام 14 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 14 تیر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکنندهتماس با ما
تلفن ثابت

32235352

نمابر

32235350

ایمیل

it.razaviedu@iran.ir

آدرس

استان خراسان رضوی - مشهد- میدان شهدا - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی