همایش ها

1397/11/14

جشنواره تجارب برتر تدریس
زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 16 دی 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 16 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده آموزش و پرورش
اعلام نتایج داوری 10 اسفند 1397
برگزارکنندهاداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی