همایش ها

1397/11/14

جشنواره تجارب برتر تدریس
زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

جشنواره تجارب برتر تدریس

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 20 دی 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 14 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام 20 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آبان 1398
تاریخ برگزاری زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
برگزارکننده استان خراسان رضوی - آموزش و پرورش
اعلام نتایج داوری 10 بهمن 1398
برگزارکنندهاداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی