همایش ها

1397/11/14

جشنواره تجارب برتر تدریس
زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

راهنمای استفاده از سامانه مدیریت همایش

پژوهشگر گرامی ،برای دریافت راهنمای سامانه مدیریت همایش فایل زیر را دانلود کنید

 

 

 

222راهنمای پژوهشگر.docx (1/79 mb)اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی